Själens avgiftning

Vi är inte en kropp med en själ. Vi är en själ med en kropp. Medan världen gör rätt i att lära oss att avgifta våra kroppar så måste vi ibland avgifta vår själ. Denna 35-dagars plan hjälper dig att identifiera det som inskränker din själ och vad som kommer i vägen för att du ska bli den person som Gud skapade dig till. Du kommer att lära dig från Guds ord hur du kan neutralisera dessa skadliga influenser och omfamna en ren levnad för din själ.

Den här planen har skapats av Life.Church.

Dag 19: 

Psaltaren 56:1-13

För att kunna möta "tänk om"-rädslan måste du erkänna din fruktan och välja att lita på Gud.

Vilka saker håller dig tillbaka från att erkänna din fruktan och sätta din hela tillit till Gud?

Dag 18:

Psaltaren 91:1-16

Din rädsla avslöjar vad du värdesätter mest. Din rädsla avslöjar i vilket sammanhang du litar på Gud som minst.

Vilka saker litar du inte riktigt på att Gud kan förse dig med?

Dag 17:

Andra Moseboken 4:1-17

Rädsla är att ha tro, men att inrikta din tro på fel saker. Rädsla är att inrikta din tro på "tänk om". Så många av våra farhågor är fokuserade på saker som kan eller inte kan hända. Det finns ingen anledning att frukta saker som kanske inte ens kommer att hända. Även människor i Bibeln kämpade i fruktan för sina egna "tänk om". Idag läser du om Moses "tänk om"-rädsla och hur Gud gav honom styrkan att övervinna sin rädsla.

Nämn några av de "tänk om" som ökat din rädsla?

Dag 16:

Andra Timoteusbrevet 1:1-18

Det finns fyra typer utav rädsla: rädsla för förlust, rädsla för att misslyckas, rädsla för att bli utstött och rädsla för det okända. Det är mycket troligt att du kämpar med en eller flera av dessa rädslor. Denna rädsla kan paralysera dig och hålla dig från Guds bästa. Kom ihåg vad 2 Tim 1 säger om att den Ande som Gud har gett oss inte gör oss modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

Vilka rädslor kämpar du med allra mest för närvarande?


Dag 15:

Psaltaren 27:1-14

Vi blir ofta förlamade med en ologisk rädsla för att något kan hända. I stället för att leva av tro lever vi av rädsla. Denna giftiga fruktan kan lamslå våra liv och beröva oss vår glädje. Denna vecka kommer du att läsa vad Guds ord säger om giftig fruktan och hur vi ska möta den.

Hur har du sett din giftiga fruktan påverka dina handlingar och tankar?

Dag 14:

Markusevangeliet 11:12-25

Vi ska inte bara säga livgivande ord till andra, men vi bör också säga livgivande ord till våra omständigheter och till oss själva. De giftiga ord vi säger till oss själva kan vara några av de mest farliga.

Vilka typer av giftiga ord säger du till dig själv? Vilka steg behöver du ta för att sluta säga dessa giftiga ord till dig själv?

Dag 13:

Matteusevangeliet 12:22-37

Varje gång du tänker något positivt om någon annan bör du berätta det för dem. Vi borde alla leva efter denna regel eftersom det skulle hjälpa oss att bli bekvämare med att tala livgivande ord.

Beskriv en tid när du blev uppmuntrad och upplyft genom kraften av positiva, livgivande ord.

Dag 12:

Efesierbrevet 4:17-32

Guds ord ger oss en mycket viktig uppmaning som vi alla måste ta till våra hjärtan och lyda. Den uppmaningen är att vi ska säga livgivande ord till andra varje gång vi har en möjlighet att göra det.

Vem behöver du tala livgivande ord till? Hur kommer du att göra det?

Dag 11:

Jakobs brev 3:1-18

Undvik att ta till dig de giftiga orden som andra säger om dig. Istället ska du skydda ditt hjärta mot giftiga ord och ta alla chanser du får att säga livgivande ord.

Varför tror du att vi tenderar att tala mer giftiga ord än livgivande även när vi inte vill det?

Dag 10:

Ordspråksboken 4:1-27

Även när du strävar efter att sluta säga giftiga ord till andra så behöver du även ta itu med de giftiga ord som sägs till dig. Därför måste du göra som Guds ord säger att vi ska göra när andra säger giftiga ord till oss: du måste skydda ditt hjärta mot dem.

Hur kan du skydda ditt hjärta mot giftiga ord?

Dag 9:

Ordspråksboken 15:1-33

Våra ord är kraftfulla. De har makt att döda och makt att ge liv. Genom hela Ordspråksboken skriver Salomo ofta om farorna och den livgivande kapacitet som finns i våra ord. Han var mycket medveten om ordens makt. Därför uppmuntrar Salomo oss alla att vara medvetna om de typer av ord vi säger till andra och den positiva och negativa inverkan som de kan ha.

Vilka typer av ord brukar du säga mest - giftiga eller livgivande? Förklara.

Dag 8:

Ordspråksboken 12:11-23

Ordspråksboken 18:21

Ord kan skada dig och de rätta orden kan hjälpa till att hela dig. De ord som krossar och skadar dig kallas giftiga ord. Giftiga ord är otroligt farliga inte bara när de sägs till dig men också när du säger dem till andra. Denna vecka kommer du att läsa från Guds ord om farorna med giftiga ord och kraften i livgivande ord.

Hur infekterar giftiga ord ditt liv just nu?

Dag 7:

Kolosserbrevet 3:1-17

Kolosserbrevet 3 uppmuntrar oss att fokusera våra sinnen på Gud och inte på värdsliga saker som är roten till våra giftiga tankar. Ett av de bästa sätten att börja fokusera dina tankar på Gud är att tillbringa mer tid med honom i bön varje dag och genom att läsa Hans Ord.

Nämn några konkreta giftiga tankar som du bör ändra? På vilket sätt kan du börja göra den förändringen?

Dag 6:

Hebreerbrevet 3:1-6

Hebreerbrevet 3 uppmuntrar oss att fokusera våra tankar på Jesus, men detta kan vara svårt med så många giftiga saker som försöker driva våra tankar bort från honom. Våra tankar är så lättpåverkade av sådana giftiga saker som influenser, relationer och ord. Sträva efter att blockera och ta bort alla de giftiga saker som förorenar ditt liv och fokusera istället dina tankar på Jesus. Att fokusera tankarna på Honom är avgörande för att kunna filtrera bort alla gifter i ditt liv.

Hur annorlunda är ditt liv när du fokuserar dina tankar på vad som är sant och gott i stället för på giftiga saker?

Dag 5:

Romarbrevet 12:1-21

En giftig tanke innehåller giftiga ämnen som kan orsaka sjukdom och även död. Vi kommer att identifiera och avvisa alla giftiga tankar och ersätta dessa tankar med Guds sanning.

På vilket sätt förnyar du ditt sinne och fokuserar dina tankar på Guds sanning?

Dag 4:

Filipperbrevet 4:1-13

Nästa steg i kampen mot dina giftiga tankar är att ersätta dessa tankar med Guds sanning. Det bästa stället för att hitta Guds sanning är i Hans ord.

Varför är det lättare att tänka giftiga tankar än att fokusera våra tankar på sanningen?

Dag 3:

Jeremia 12:1-4

Det finns fyra vanliga kategorier av giftiga tankar. Dessa är negativa, räddhågade, missnöjda och kritiska. Risken finns att du kämpar med giftiga tankar i en eller flera av dessa fyra fyra kategorier. Låt inte dessa giftiga tankar ta tag i dig och förtära dig. Ju djupare du låter dem slå rot i dig, desto svårare kommer det att vara att bli av med dem. Identifiera dessa tankar och förkasta dem idag.

Vilka kategorier av giftiga tankar upplever du oftast? Nämn några exempel på dina giftiga tankar?

Dag 2:

Andra Korintierbrevet 10:1-6

Efesierbrevet 6:10-20

För att kunna kämpa mot dina giftiga tankar så måste du identifiera och avvisa dem. Som 2 Kor 10 säger är kampen mot våra giftiga tankar inte lik något annat. Det är inte en fysisk kamp utan snarare en andlig strid som kräver Guds hjälp i kampen.

Nämn några av orsakerna till de giftiga tankarna i ditt liv?

Dag 1:

Ordspråksboken 4:1-27 

Våra tankar betyder så mycket. Vad du tänker räknas verkligen eftersom det du tänker avgör vad du blir. Tyvärr tenderar de flesta av oss att hållas fångna av giftiga tankar snarare än att fokusera våra tankar på Guds sanning. Denna vecka kommer du att läsa från Guds ord om farorna med giftiga tankar och hur du kan ersätta dem med Guds sanning.

Hur har dina giftiga tankar påverkat ditt liv och relationer negativt?