Om oss

Filadelfia Södra Öland - Vision

Vi vill vara ett SALT & ett LJUS i vår bygd. (Matt 5:13-16)

  • SALT: Vi vill vara med och motverka förruttnelse- de negativa krafterna i samhället som förstör. (Rom 12:21)
  • LJUS: Vi vill låta Guds ord genom Den Helige Ande, lysa upp, avslöja mörkret och visa på världens hopp och räddning - Jesus. (Joh 1:5)

Vi vill betona vikten av det personliga mötet och de personliga relationerna. (Matt 4:19) På det viset vill vi vinna människor för Kristus.

Vi vill förbereda och utrusta människor till tjänst i Guds rike, både inom och utom Sveriges gränser. (Matt 28:19-20, Apg 1:8)

Vi vill vara med och bära varandras bördor och därigenom uppfylla Kristi lag (Gal 6:2)