Om oss

Vår vision

 • Vi vill vara ett SALT & ett LJUS i vår bygd. (Matt 5:13-16)

  - SALT: Vi vill vara med och motverka förruttnelse - de negativa krafterna i samhället som förstör. (Rom 12:21)

  - LJUS: Vi vill låta Guds ord genom Den Helige Ande, lysa upp, avslöja mörkret och visa på världens hopp och räddning - Jesus (Joh 1:5)

 • Vi vill betona vikten av det personliga mötet och de personliga relationerna. (Matt 4:19)
  På det viset vill vi vinna människor för Kristus
 • Vi vill förbereda och utrusta människor till tjänst i Guds rike, både inom och utom Sveriges gränser.
  (Matt 28:19-20, Apg 1:8)
 • Vi vill vara med och bära varandras bördor och därigenom uppfylla Kristi lag (Gal 6:2)