Fotogalleri

Julkrubba 2021

Göran och Åsa leder oss i tillbedjan.

24 okt -  Välkomstgudstjänst av sjukhuspastorn Daniel HolmbergÄntligen söndag

Gudstjänst i kapellet 5 september 2021

Predikan av Jacob Ventlinger (pastor).

Sommarfest i Frösslundamarken