Det händer

För att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta kommer vi ha våra bönesamlingar i Zoom. För att komma in i Zoom-mötet följer du instruktionerna här.

Torsdag

26/5

08.00

Gökotta i Penåsa. Medtag frukost.

Söndag

29/5

11.00

Gemensam gudstjänst i Lorensbergskyrkan, Kalmar. 

Pingstdagen

11.00

Gudstjänst med Jacob Ventlinger och Shaloms ledarskola. Nattvard. Söndagsskola. Kyrklunch.

Söndag

12/6

16.00

SOMMARFEST i Frösslundamarken. Kyrkkaffe. Ta med något att sitta på. Vägbeskrivning se nedan.

Kör norrut från Mörbylånga.

Sväng höger (österut) på Gyngevägen. Följ vägen upp till Resmo.

När du kommer till korsningen vid Resmo krukmakeri, fortsätt rakt fram (österut) över Alvaret till Stenåsa.

När du når T-korsningen på östra sidan Alvaret, vid Stenåsa, sväng vänster (norrut).

Fortsätt ca 2,5 km till Rastplats Kvinneby (väster om vägen). Parkera här.

Gå genom grinden öster om vägen och följ den lilla vägen så möts vi på en öppen plats norrut. Har du svårt att gå går det att åka in genom grinden.

Söndag

19/6

11.00

Gemensam gudstjänst i Lorensbergskyrkan, Kalmar.

Midsommarafton

15.00

Midsommarfirande på Kustgården Senoren, Blekinge

Söndag

26/6

11.00

Kustgården Senoren i Blekinge, predikan av Leif Svensson.

Söndag

3/7

18.00

Friluftsgudstjänst vid Kleva badplats. Medtag något att grilla. 

Söndag

17/7

11.00

Gudstjänst med nattvard. Kyrkkaffe. 

Söndag

24/7

18.00

Friluftsgudstjänst vid rastplats Norra viken. Medtag något att grilla.

Söndag

7/8

10.30

Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan i Borgholm. Predikan av Jacob Ventlinger. 

Söndag

14/8

18.00

Friluftsgudstjänst i Mellstaby lund. Medtag något att grilla. 

Söndag

21/8

11.00

Gudstjänst med nattvard. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Onsdag

24/8

19.00

Bön på zoom 

Söndag

28/8

11.00

Friluftsgudstjänst i S:t Knuts kapell, Gråborg. Medtag fika. 

Onsdag

24/8

19.00

Bön på zoom

Söndag

4/9

11.00

Gemensamt IBRA-möte i Lorensbergskyrkan, Kalmar. Predikan av Niklas Collén.