Det händer

    

 

Söndag

22/1

11.00

Gudstjänst med predikan av Tommie Andersson. Nattvard. Söndagsskola.

Torsdag

26/1

19.00

Bön hos Runa i Triberga (går även delta via zoom).

Söndag 

29/1

11.00

Gudstjänst i Domkyrkan, Kalmar. Ekumenisk körhelg.

Söndag

5/2

11.00

Gudstjänst. Nattvard. Söndagsskola. 

Söndag

12/2

18.00

Bön & lovsång 

Söndag

19/2

11.00

Gudstjänst för alla åldrar. Kyrklunch.

Torsdag

23/2

19.00

Bön hos Runa i Triberga 

(går även delta via zoom).

Söndag

26/2

11.00

Gudstjänst i Lorensbergskyrkan.

Söndag

5/3

11.00

Års- & administrationsmöte. Predikan av Jacob Ventlinger. Nattvard. Söndagsskola. Kyrklunch.

Söndag

12/3

18.00

Bön & lovsång 

Söndag

19/3

11.00

Gudstjänst. Söndagsskola. 

Torsdag

23/3

19.00

Bön hos Runa i Triberga 

(går även delta via zoom).

Söndag

26/3

11.00

Gudstjänst i Lorensbergskyrkan.